Denna bok ger dig: Hur du och din organisation klarar att möta framtidens utmaningar med självförtroende och glädje.

Om du som ansvarig för en verksamhet vill skapa en effektivare och lönsammare verksamhet, då är detta en bok som kommer att hjälpa dig!

Här får du tips och idéer på hur du skall möta framtidens utmaningar. Ditt sätt att tänka är avgörande för att organisationen skall lyckas.

Framtidens utmaningar har redan hunnit ikapp många organisationer. Allt ska göras både snabbare, bättre och med mindre resurser. Med rätt information till hands så kan du rädda din organisation från en besvärlig situation, innan den uppkommer.

I denna bok lär du dig de grundläggande orsakerna till varför organisationer inte mäktar med, och hur du gör för att bli så flexibel som framtiden kräver.


SEK 239:- per styck, exkl 6% moms och porto.

30:- per bok går till stöd för barn i världen, genom vårt samarbete med Barnfonden

Vad du lär dig när du läser boken

 • "Det är mycké nu..."

  I denna bok lär du dig de grundläggande orsakerna till varför organisationer inte mäktar med, och hur du gör för att bli så flexibel som framtiden kräver.
 • Business Excellence

  Boken går igenom hur verksamheter måste organisera sig för att vara så flexibel som framtidens kräver. Organisationsutveckling är en naturlig del i strävan att nå det som på engelska kallas Business Excellence.
 • LEAN och Six Sigma i perspektiv

  LEAN och Six Sigma är metoder som fokuserar Business Excellence och Matts Rehnström förklarar dem och kopplar dem till den sanna bilden av kunden i centrum.
 • Av historien lär vi oss

  Du får också en historisk resa för att få förståelse om varför det ser ut som det gör i många av dagens organisationer, med hierarkiska system som uppbyggda för att kontrollerar stora delar av oengagerad personal.

 • Framtidens organisation

  I boken får du en konkret beskrivning av hur din nya organisation skall se ut för att vara flexibel, effektiv och helt kundfokuserad.

 • I relation till andra projekt

  Matts Rehnström sätter också den framtida organisationen i relation till balanserade styrkort (Balanced Scorecard), finansiell uppföljning, dokument hantering (Document Management), informationsteknologi (IT), informationsstyrning och personalutveckling med lärande organisation.


 • Del 1 innehåller bakgrund och visionen om framtiden
 • Del 2 innehåller kundbegreppet, kvalitet och processer
 • Del 3 innehåller processorganisationen i förhållande till en mängd delar i verksamheten som balanserat styrkort, IT, kvalitet, ekonomi, personalutveckling, med mera.
 • Del 4 innehåller hur du går fram tanke till handling.

Vad andra har sagt om boken

En mycket lättläst bok med en massa mycket nyttig kunskap.

- Anna Nilsson, Verksamhetsutvecklare

Matts har lyckats fånga den mest brännande punkten inom organisationsutveckling, den att vår nuvarande organisationsform nått vägs ände. Boken ger svaret på hur vi skall organisera oss, vilket vi håller på med för fullt, för det är bråttom.

- Håkan Andersson, Förvaltningschef

Boken är riktigt trevlig att läsa och jag gillar att den fungerar utmärkt som en uppslagsbok, som ger mig snabbt svar på frågor som dyker upp vid arbetet i organisationen.

- Anna-Lisa Stensson, VD

Matts kan hjälpa dig att återfå kundens förtroende, på riktigt. Matts har talangen, kunskapen och metoderna för att hjälpa dig att föra dig och din karriär till nästa nivå.

- Brian Tracy, Författare, talare och coach

  Om författaren

Matts Rehnström är en managementkonsult, utbildare, författare och talare i Sverige. Hans intresse för ledarskaps- och organisationsfrågor inleddes under tiden i svenska försvaret.

Intresset för hur man kan få folk att arbeta tillsammans under så extrema förhållanden som i krig, väcktes då och har följt med sedan dess. Den miljön ställer krav både på klara order, ett tydligt ledarskap å ena sidan, och kamratskap och vänskap å den andra. Matts har tagit med sig grunderna vidare för att utveckla dem till framgångskoncept i det civila.

Matts har 25 års erfarenhet i ledande positioner inom olika verksamheter och har hjälpt åtskilliga organisationer att förbättra sitt arbetsflöde och leverera ett ökat värde till sina kunder. Han har också satt grunderna med att se människan i organisationen för vad den är och för den djupa behovet av att vilja bli sedd, hörd och bekräftad.

Han visar i boken hur effektiviteten och kundfokuset kan öka, samtidigt och tack vare att personalens engagemang och fokus ökar, vilket också leder till en bättre finansiell situation.

Det finns en värld där alla är vinnare, den världen ser Matts, och han vill visa dig den också.

SEK 239:- per styck, exkl 6% moms och porto.

Boken skickas inom 2 arbetsdagar till dig

Koppla upp dig med Matts